Är påven och Luther enade nu?

Detta blogginlägg är skrivet av Rakt på sak.

Reformationen firas den 31 Oktober därför att denna dag år 1517 blev startskottet för reformationen, när munken Martin Luther spikade sina 95 teser på slottskyrkan dörr i Wittenberg. Reformationens arvtagare kunde inte underordna sig biskopen av Rom därför att man ansåg att den lämnat tre grundläggande principer. Skriften allena: Det är bara Bibeln som är normerande för den kristna tron.…

Läs hela inlägget av Rakt på sak här –> Är påven och Luther enade nu?