Återblicken: Befall bort tjuven från det som Gud har för dig

Detta blogginlägg är skrivet av Källportens Weblog.

Du är skapad av Gud Ps 100:3 (Kärnbibeln) Erkänn (bekänn, besinna, bli intimt förtrogen med sanningen) att Herren är Gud. Han har gjort oss och vi tillhör honom (vi har inte skapat oss själva). Vi är hans folk och får i hans hjord (står under hans omsorg). Du har inte blivit till av en slump. Du är ingen olyckshändelse. Joh…

Läs hela inlägget av Källportens Weblog här –> Återblicken: Befall bort tjuven från det som Gud har för dig