En stor utmaning

Detta blogginlägg är skrivet av Flammor.

Det gäller att färdigställa kyrkor i Tanzania. Vi har under fler års tid hjälpt till med färdigställande av kyrkor i Tanzania. En av våra styrelseledamöter, Gerth Svensson har varit verksam som missionär i detta land. Nu har han kontakt med missionsfältet från Sverige och han får rapporter från arbetet där i Tanzania. Det expanderar och kyrkor byggs. Trossyskonen i Tanzania…

Läs hela inlägget av Flammor här –> En stor utmaning